Для cлабовидящих
Президент Съезда академик РАМН Бокерия Л. А.
  
Вице-президент Съезда член-корр. РАМН Ревишвили А. Ш.
  
Сопредседатели научного и организационного комитетовпроф. Голицын С. П.
  член-корр. РАМН Голухова Е. З.
  проф. Егоров Д. Ф.
  проф. Попов С. В.
  проф. Поляков В. П.
  проф. Сулимов В. А.
  
Ответственные секретари Купцов В. В.
  Гордеев О. Л.
  Гринева Н. В.
  
Научный комитетд.м.н. Ардашев А. В., Москва, Россия
  акад. РАМН Беленков Ю. Н., Москва, Россия
  проф. Бокерия О. Л., Москва, Россия
  проф. Грацианский Н. А., Москва, Россия
  д.м.н. Жданов А. М., Москва, Россия
  акад. РАМН Карпов Р. С., Томск, Россия
  проф. Колпаков Е. В., Москва, Россия
  проф. Мазур Н. А., Москва, Россия
  проф. Недоступ А. В., Москва, Россия
  акад. РАМН Оганов Р. Г., Москва, Россия
  проф. Панченко Е. П., Москва, Россия
  акад. РАН Розенштраух Л. В., Москва, Россия
  проф. Сыркин А. Л., Москва, Россия
  проф. Школьникова М. А., Москва, Россия
  член-корр. РАМН Шляхто Е. В., Санкт-Петербург, Россия
  проф. Шубик Ю. В., Санкт-Петербург, Россия
  проф. Шульман В. А., Красноярск, Россия
  д.м.н. Яшин С. М., Санкт-Петербург, Россия
  
  E. Aliot, FR
  E. Alt, DE
  A. Auricchio, DE
  J. Brachmann, DE
  A. J. Camm, GB
  R. Cappato, IT
  J. Cox, US
  H. Ector, BE
  I. Efimov, US
  G. Guiraudon, CA
  M. Haissaguerre, FR
  J. Jalife, US
  M. E. Josephson, US
  L. Kappenberger, CH
  J. Kautzner, CZ
  K. H. Kuck, DE
  C. P. Lau, RC
  B. Luderitz, DE
  J. Melo, PO
  F. Mohr, DE
  A. Natale, US
  E. Ovsyshcher, IL
  D. L. Packer, US
  C. Pappone, IT
  A. Raviele, IT
  M. Santini, IT
  P. E. Vardas, GR
  A. Waldo, US
  H. J. Wellens, NL
  
Адрес Оргкомитета: Москва, 121552, Рублевское шоссе, 135
 НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН
  
Телефоны: 414-77-34
 414-75-86
 414-75-51
  
Факс: 414-76-68
 414-79-76
  
E-mail: